Şeyh Yusuf Zeynüddin Türbe & Camii

Turizm Haritası // Tarihi Mekan ve Müze

Şeyh Yusuf Zeynüddin Türbe & Camii

Şeyh Yusuf Zeynüddin, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış büyük İslâm velisidir.

Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin torunudur. Şeyh Kutbüddin Hazretlerinin kardeşidir. O zaman Bizans Devletinin hâkimiyeti altında bulunan yerleri İslamiyet’e açmak için çalışan bu büyük İslam Mücahit ve mutasavvıfı, bugünde kabristanının bulunduğu bu yöreye gelmiş ve burada bir Tekke açarak devamlı kazan kaynatıp fakirleri,yolcuları ve düşkünleri doyurmuştur. Zamanla bu tekke etrafında bir köy doğmuş ve bugünkü adı ile Tekkeköy meydana çıkmıştır. Tekkeköy ismini bu tekkeden aldığı bilinmektedir. 1285 yılında tekkenin yanına Tekkeköy cami inşa edilmiştir. Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretlerinin 1200 ila 1330 yıları arasında yaşamış olduğu tahmin etmektedir. Tekkeköy ilçe merkezinde adını taşıyan Cami yanında bulunan türbe ilçeye gelenler tarafından ziyaret edilen dini mekanların başını çekmektedir.
Fotoğraflarla Şeyh Yusuf Zeynüddin Türbe & Camii Fotoğraf Galerisi