Lerdüge Tümülüsleri

Turizm Haritası // Tarihi Mekan ve Müze

Lerdüge Tümülüsleri

Havzanın 21.km doğusunda Lerdüge köyünde beş tümülüs saptanmıştır.

1946yılında başlatılan çalışmalarda çıkan buluntular Ankara Arkeoloji Müzesine gönderilmiştir.

Ortaya çıkartılan yapının, mimari tekniği ve diğer buluntulardan MÖ. 100- MS. 200 yılları arasında kullanıldığı anlaşılmıştır.
Fotoğraflarla Lerdüge Tümülüsleri Fotoğraf Galerisi