İlkadım Saat Kulesi

Turizm Haritası // Tarihi Mekan ve Müze

İlkadım Saat Kulesi

II. Abdülhamitin tahta çıkışının yirmi beşinci yıldönümü nedeniyle 1886 yılında Samsunda İskele Meydanına bir Saat Kulesinin yapıldığını görüyoruz.

II.Abdülhamit tarafından Belçika asıllı bir Fransız Mühendise yaptırılan Saat Kulesi, bulunduğu meydana da adını verdi. Önceleri bu meydanın adı Trabzon Vilayet Salnamelerinde İskele caddesi ya da Meyve Pazarı olarak geçmekteydi. Saat Kulesi’nin zamanı göstermesi yanında, yangın ve gözetleme kulesi gibi işlevleri de vardı. Kule, çokgen kaideli ve gövdeliydi. Üstte bir şerefe ile kubbenin üzerinde aydınlık feneri yer alırdı. 1933 yılında Saat Kulesindeki eski sistem saat kaldırılarak yerine yeni sistem elektrikle çalışan ve yangınlarda itfaiye tarafından kullanılmak üzere kuleye ayrıca siren düzeni de bulunan yeni saat konmuştu. Kule minare görünümündeydi. Kule, 1944 yılındaki Samsun depreminde büyük hasar gördü. Onarılması mümkün olamayacağı düşüncesiyle yıktırıldı, saati ise Ladik Belediyesi’ne satıldı. 1977 yılına kadar Saat Kulesi olmayan Saathane Meydanına Samsunlu Mimar Kemal Taner tarafından planı çizilen Saat Kulesi Samsun Belediyesi tarafından yaptırılarak saatleri İsviçre’den getirtilip yerine konulmuştur.2001 yılında ise Samsun Belediyesi tarafından Saathane Meydanı yeniden düzenlenerek ilk Saat Kulesinin benzeri yaptırıldı.
Fotoğraflarla İlkadım Saat Kulesi Fotoğraf Galerisi