Çivisiz Camii

Turizm Haritası // Tarihi Mekan ve Müze

Çivisiz Camii

Samsunun tarihi eserleri arasında yer alan, 392m2lik kapladığı alanla Türkiyedeki en büyük yığma ahşap camilerinden olan Göğceli Cami, Türkiyedeki en eski ahşap camisidir.

“Samsun Çivisiz Cami” olarak da tanınır. Samsun’un Çarşamba İlçesinin 3 kilometre kadar doğusundaki Hasbahçe Mahallesinde Gökçeli Mezarlığı’nda bulunan caminin inşa kitabesine ve kayıtlı bir vakfiyesine rastlanılmamakla birlikte yapımı konusunda farklı iddialar bulunmaktadır.

Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev döneminde 1205 yılında yapıldığı söylense de yapım yılı konusunda kesinleşmiş bir veri yoktur. Ancak yapımı ile ilgili iki rivayet bulunmaktadır. İlk rivayete göre 1071’de kazanılan Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu’nun kapıları İslam’a açıldığından, İslam’ı anlatmak için Anadolu’nun her yerine olduğu gibi buraya gelen İrşat ekipleri (hidayete erdirmek, doğru yolu göstermek) tarafından Göğceli caminin yaptırıldığı belirtilmektedir. Bir başka rivayet ise İslamlaşma sürecine bu bölgede direnen irili ufaklı beylikler vardı. Beyliklerin bu direnişini kırmak için donanmasıyla Karadeniz’e gelen Müslüman bir hükümdar tarafından caminin yaptırıldığı ifade edilmektedir. Aynı hükümdar tarafından bu camiye benzer dört cami daha yaptırıldığı ve özel cami halısı getirttiği rivayet olunmaktadır. Bunlardan birisi Aşağı Kavacık mezarlığında, biri karagöz mevkiinde diğeri ise Terme Yavaşköy civarında bulunmaktadır.
Fotoğraflarla Çivisiz Camii Fotoğraf Galerisi