Asarkale Kaya Mezarı

Turizm Haritası // Tarihi Mekan ve Müze

Asarkale Kaya Mezarı

Kızılırmak boyunca uzanan bu eşsiz güzelliği, hemen yanı başındaki Asarkale kaya mezarları tamamlamaktadır.

Asarkale, Gizli geçitten yukarı çıkışı sağlayan merdivenleri ile etap etap sizi yukarıya çıkaran, dev bir kaya kütlesinin üzerine oturtulmuş bir yapıdır. Baraj gölünün iki yanında dik yarlara oyulmuş Kaya mezarları, Paflagonya, Akalan Şelaleleri insanda hayranlık uyandırmaktadır. Yol boyunca gelişimini sürdüren organik mısır tarlaları ekilidir. Bu bölgede dağların tepesinden baraj çevresine kadar her karış toprakta tarım yapılmaktadır.

Asarkale, Hellenistik Çağ'a ait olup savunma (korunma) amacıyla yapılmıştır. Anakayaya oyularak yapılmış (3) adet mezarın da aynı döneme ait olduğu sanılmaktadır.Paflagonya Bölgesi içerisinde bulunan Asarkale, stratejik yönden önemli bir konuma sahip olup askeri amaçla (savunma) kullanılmıştır. İkisi kalenin yamaçlarında, biriside ırmağın (Kızılırmak) karşı yakasında olmak üzere Grek mimarisinin özelliklerini taşıyan 3 adet kaya mezarları bulunmaktadır. Asarkale ve Paflagonya tipi bu üç kaya mezarı Hellenistik Döneme (M.Ö. III.yy) tarihlenmektedir.Irmak seviyesinden yaklaşık 300 m yükseklikte kaleye, girişi yol hizasında olan bir tünelle çıkılabilmektedir.Askeri amaçla yapılan bu tünel asfalt yol yapılmadan önce ırmağa açılıyordu.

Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 22.03.2011 tarihli ve 59756 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 3.maddesi ile 16.04.2004 tarihi ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm Merkezlerini belirlenmesine ve ilanına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26.04.2011 tarihi kararlaştırılmıştır.
Fotoğraflarla Asarkale Kaya Mezarı Fotoğraf Galerisi